Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Nyheter

Utlysning for organisasjonskomite til FINO 2020

FINO (Føderasjon av Internasjonal Nordisk Medisinstudent Organisasjon) er et nordisk møte som skjer en gang i året. I 2020 har Norge æren av å være arrangør for dette møtet, og derfor trenger vi deg!
1. mai 2019
Bilde av deltakerne på FINO
Foto: Nikke Varis

Møtet arrangeres tidlig i november 2020, sted er ikke bestemt. Vi trenger en nasjonal organisasjonskomite til å arbeide med plan og utforming av arrangementet. Dette er en uforglemmelig og spennende mulighet du ikke vil gå glipp av!

Under FINO møtes 50 deltakere fra Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge i fire dager for spennende foredrag, workshops, samarbeid og sosialisering. Hvert år har man et tema for møtet, og aktivitetene man har ila. disse fire dagene vil dreie seg om dette. 

Fire verv utlyses

Nmf lyser med dette ut fire verv som organisasjonskomite for FINO 2020; leder, samt tre styremedlemmer. Denne gruppen får da mandat til å lede arbeidet med arrangering av møtet, samt fordele arbeidsoppgaver seg imellom og på et senere tidspunkt lyse ut flere verv til organisasjonskomiteen. Alle medlemmer av Nmf kan søke, både gamle og nye. Du trenger heller ikke å være fra samme by som møtet skal arrangeres i. Se kort beskrivelse av vervene under.

Motivasjonsbrev 

For å søke på verv som enten leder eller styremedlem, send et motivasjonsbrev på maks 1 A4 side med hvorfor akkurat du ønsker å være med i organisasjonskomiteen og hva som gjør deg kvalifisert til denne oppgaven innen tirsdag 14.mai. Søknadene vil bli vurdert av nasjonalt styre i Nmf.

Leder

Du har det overordna ansvaret for arbeidet med møtet, koordinere organisasjonskomiteens arbeid og å være kontaktpersonen til Internasjonalt ansvarlig i Nmf. Du får mulighet til å utvikle gode kunnskaper om organisering og ledelse, samt at du vil få god innsikt i hva som skjer i den nordiske regionen.

Styremedlem

Du vil bidra til det generelle arbeidet med møtet som er viktig nå i starten; hvor skal man holde møte, hvilke andre verv skal lyses ut etter hvert, sponsorsøking, etc. Gruppen vil seg i mellom bli enige om mer spesifikke arbeidsoppgaver for de generelle styremedlemmene.