Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Finnmark legeforening

Lokalforening

2018

Høstkurs "Veien til en lettere hverdag?"

Kurskomiteen i Finnmark legeforening inviterer til kurs 15. og 16. november 2018. Kurset holdes på Skaidi villmarkshotell som ligger sentralt til i Finnmark, der hvor veiene til Alta, Hammerfest og Nordkapp møtes.
10. oktober 2018
FLF forslag 5

Overvekt er både et symptom på noen sykdommer og også en risikofaktor for annen sykdom.
Overvekten i befolkningen øker generelt også innenfor gruppen som defineres som sykelig overvektig. 

Det er også en økende anerkjennelse for at psykisk helse disponerer for vektproblemer. Kurset tar mål av seg å diskutere problemstillinger og gi deltakerne verktøy for å jobbe enda bedre med denne gruppen

Kurset er søkt godkjent i allmennmedisin, samfunnsmedisin og psykiatri

Påmelding