Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk psykiatrisk forening

Om oss

Styret

Bilde av Ulrik Fredrik Malt
Leder
Ulrik Fredrik Malt
Arbeidssted: UiO, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet
Bilde av Tordis i Npf
Nestleder
Tordis Sørensen Høifødt
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk
Bilde av Thorbjørn Sund
Medlem
Thorbjørn Lars Sund
Arbeidssted: Klinikk for psykisk helse og rus - Vestre Viken
Bilde av Morten Svendal Hatlen
Medlem
Morten Svendal Hatlen
Arbeidssted: Divisjon Psykisk helsevern - Haukeland
Bilde av Solveig K Reitan
Medlem
Solveig Klæbo Reitan
Divisjon Psykisk helsevern
Bilde av Petter Andreas Ringen
Medlem
Petter Andreas Ringen
Arbeidssted: Klinikk psykisk helse og avhengighet - OUS
Bilde av Miriam Kristine Sandvik
Medlem
Miriam Kristine Sandvik
Arbeidssted: Sykehuset Telemark
profilbilde
Medlem
Elisabeth Mork
Jacob
Medlem
Jacob Jorem