Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk radiologisk forening

Forskningsstoff fra Noraforum

Pris for kvinnelige legers vitenskapelige innsats

23. februar 2018
Marie Spångberg-prisen er på kr 30 000. Prisen kan tildeles kvinnelige leger for den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel i norsk eller internasjonalt tidsskrift. Artikler som ønskes vurdert for pristildeling sendes innen 1. mars 2018

Disputas: Ragnhild Marie Undseth

16. januar 2018
Cand.med. Ragnhild Marie Undseth ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Irritable bowel syndrome. Clinical, pathophysiological and radiological aspects. Disputasen er 24. januar 2018, på Ullevål sykehus (Kirkeveien 166), Auditoriet øyeavdelingen (bygg 36).

Disputas: Piotr Sowa

29. september 2017
MD. Piotr Wladyslaw Sowa ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): MRI biomarkers in multiple sclerosis. Perfusion weighted imaging and restriction spectrum imaging. Disputasen er 29.09.2017 i Oslo.

Disputas: Anne Günther

07. juni 2017
Cand.med. Anne Günther ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Imaging in the diagnosis and prediction of allograft vasculopathy after heart transplantation. Disputasen er torsdag 12. oktober i Oslo.

Disputas: Anselm Schulz

26. januar 2017
Cand.med. Anselm Schulz ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Optimal Preoperative Examination of Colorectal Liver Metastases: Assessment of the diagnostic performance of CT, PET/CT, MRI and Intraoperative Ultrasound.

Jenny Hild Aase Husby

05. februar 2016
Functional imaging to promote individualized and targeted therapy in endometrial cancer.

Ylva Haig

09. januar 2015
Ylva Haig forsvarte sin avhandling: “Catheter-directed thrombolysis in proximal deep vein thrombosis” for graden PhD, 9. jan. 2015 på Ullevål sykehus, Oslo.

Side 2 av 2