Norsk radiologisk forening

Artikler

Optimization in X-ray and Molecular Imaging (OXMI) 2020

11. april 2019
OXMI-konferansen holdes i Gøteborg 20-22 april 2020. Se vedlagt informasjon.

MSK ultralydkurs i København september 2019

28. mars 2019
Dansk ultralyddiagnostisk selskap arrangerer sitt 23. kurs i muskel-skjelett ultralyd 18.-20. september 2019 i København. Se vedlagt kursinformasjon.

Ny spesialistutdanning, opplæring i læringsmål for andre spesialiteter

18. mars 2019
På vegne av lederne ved de største bildediagnostiske/intervensjonsradiologiske enhetene i landet, samt Norsk radiologisk forening og Norsk forening for intervensjonsradiologi ble følgende brev sendt til Helsedirektoratet den 28.02.19. Brevet kommenterer utfordringene med ny spesialistutdanning og opplæring i læringsmål for andre spesialiteter.

Disputas: Anne Bethke

15. mars 2019
Anne Bethke ved institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): "Microvascular perfusion in STEMI patients in infarcted and remote myocardium: Angiographic and CMR findings". Disputasen finner sted 22. mars Ullevål sykehus.

European Pancreatic Club konferansen i Bergen i juni 2019

07. mars 2019
Det 51. møte i den Europeiske pankreatiske klubb arrangeres den 26.-29. juni i Bergen. I tillegg arrangeres UEG Live Educational Event i forkant den 25.-26. juni.

7th Nordic Course in Emergency Radiology

03. februar 2019
Nordic Forum for Trauma and Emergency Radiology (NORDTER) gjennomfører sitt årlig kurs på Ingeniørenes hus Oslo, 13.-16.mai 2019.

Philips Nordic MR Forum 2019 on whole body MRI in oncology

03. februar 2019
Symposium innen helkropps-MR i onkologi i Stockholm 3.-4. juni.

Seminar om MR perfusjon

03. februar 2019
18 februar arrangerer NordicNeuroLab et seminar innen MR perfusjonsmetoder i Oslo.

NFIRs fond for forskning og etterutdanning

23. januar 2019
NFIR utvidet i 2017 mulighetene for å støtte sine medlemmer økonomisk. Også overleger kan nå søke. NFIR ønsker å støtte sine medlemmer i aktiviteter som forskning, kurs- og konferansedeltakelse, studiereiser og hospitering, og håper på mange gode søknader. Vi ønsker å bidra til fagelig vekst og utvikling gjennom denne nye ordningen.

Side 1 av 6