Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk plastikkirurgisk forening

Aktuelt

Velkommen til EURAPS 2019

04. februar 2019
EURAPS arrangeres i år i Helsinki, Finland 23-25. mai 2019.

Regler for utøvelse av estetisk plastikkirurgi

12. desember 2018
Generalforsamlingen vedtok 25.10.18 en revidert utgave av Regler for utøvelse av estetisk plastikkirurgi.

BIA-ALCL - en studie med eksponering

27. oktober 2018
En studie om brystimplant-assosiert anaplastisk storcellet karsinom (BIA-ALCL) har fått stor oppmerksomhet den siste tiden.