Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk plastikkirurgisk forening

Fagmedisinsk forening for plastikkirurger

Foreningens formål er å fremme utviklingen innen plastikkirurgien i videste forstand, samt å ivareta medlemmenes faglige interesser. Vi skal danne grunnlaget for det medisinske, faglige arbeidet innen plastikkirurgi i Legeforeningen.

Plastikkirurgier i aksjon