Norsk onkologisk forening

Om oss

StyretProfilbilde
Leder
Sundstrøm, Stein H.
Profilbilde
Medlem
Berg, Arne Stenrud
Profilbilde
Medlem
Dalhaug, Astrid
Profilbilde
Medlem
Helland, Åslaug
Profilbilde
Medlem
Svilosen, Åse Vikesdal
Profilbilde
Varamedlem
Galleberg, Renate Berget
Profilbilde
Varamedlem
Rogg, Lotte Victoria
Profilbilde
Varamedlem
Røe, Oluf Dimitri
Profilbilde
Varamedlem
Sælen, Marie Grøn