Norsk onkologisk forening

Aktuelle saker

Norsk Stråleterapimøte 19.-20. sept 2019

14. mai 2019

EAPC 2019 Palliative Care, 23-25. mai 2019 i Berlin

05. april 2019
Sekstende verdenskongress i regi av European Association for palliative Care.

ASCO McCormick Place, Chicago, IL USA 2019 31.05-04.06

03. april 2019
Konferansen har følgende slagord: "Caring for Every Patient, Learning from Every Patient".

ESMO 2019, Barcelona i Spania. 27. september til 1. oktober

03. april 2019
Kongressen handler om hvordan oversette vitenskap til bedre kreftpasientbehandling.