Norsk oftalmologisk forening

Om NOF

Styret

Årets 4. styremøte ble holdt i Oslo 21.08.18.

Saker til behandling:

  1. Styremøtet gikk hovedsaklig med til å gå gjennom saker, tidsskjemaer og detaljer rundt det planlagte årsmøtet i NOF 24.08.18. Se saksliste til årsmøtet for detaljer.
  2. Kvalitet på henvisninger til øyelege. Bente gikk igjennom resultetene fra undersøkelsen som for øvrig presenteres under « frie foredrag» på NOK.
  3. Høstens styremøter vil finne sted 15.10 og 10.12.
  4. Diverse mindre saker.

Styret i NOF

profilbilde
Leder
Bente Haughom
profilbilde
Nestleder
Kristen K. Realfsen
Arbeidssted: Bergen Øyelegesenter
profilbilde
Medlem
Helgi David Bjørnsson
Arbeidssted: Oslo Universitetssykehus
profilbilde
Medlem
Martin Andreas Ystad
Arbeidssted: Kirurgisk klinikk - Sykehuset i Vestfold
profilbilde
Medlem
Nina Krøll Angelsen
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk
profilbilde
Varamedlem
Rønnaug Brandser
Arbeidssted: Midtbyen Øyeklinikk AS
profilbilde
Medlem
Tina Dale Brauti
Arbeidssted: Grenland Øyelegesenter, Kongens gate 9, 3717 Skien