Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk oftalmologisk forening

Nyheter

Ny fagakse – en historisk beslutning!

På en særdeles varm maidag i 2018 fattet landsstyret i Legeforeningen et vedtak som omfatter en rekke lovendringer.
30. juli 2018
Bilde av hammer og stetoskop
Foto: Colourbox.com

Lovendringsforslagene vakte i og for seg ikke så stor oppmerksomhet, men det som skjedde var like fullt historisk. Endringene innebærer en sterkere og tydeligere fagakse.