Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Eldre artikler

Informasjon om saksbehandling knyttet til spesialiteten

Nyhetsbrev fra lederen vår, 11.februar 2016:


Brevet inneholder viktig informasjon om:


Spesialistgodkjenning etter overgangsregler:
Godkjenning av utdanningsinstitusjoner:
Obligatorisk overgangskurs
12. februar 2016

Spesialistgodkjenning etter overgangsregler:

Saksbehandlingen for søknader om godkjennelse etter overgangsregler stoppet opp før jul på grunn av forhold knyttet til overordnet avtale mellom Helsedirektoratet og Legeforeningen om bruk av sakkyndige. Mange som har sendt inn søknad høst/vinter 2015 venter fremdeles på svar. NFRAM har sendt en bekymringsmelding om lang saksbehandlingstid til Legeforeningen som følger opp med Helsedirektoratet.

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner:

Helsedirektoratet sier de har mottatt noen søknader fra helseforetak om godkjennelse som utdanningsinstitusjon. Regelverket for vurdering av hvilken godkjenning avdelingene skal få (om avdelingen skal godkjennes på bakgrunn av år eller tjenesteområde) er ikke klart, men skal visstnok snart være på plass. Foreløpig kan Helsedirektoratet altså ikke saksbehandle disse søknadene. Dette har NFRAM også påpekt for Legeforeningen og andre aktuelle instanser.

Obligatorisk overgangskurs

NFRAM arrangerer obligatorisk overgangskurs på Strand hotell, Fevik i uke 46 (14. – 18. november). Det vil snart bli sendt ut beskjed om påmelding til alle medlemmer i NFRAM og informasjon legges ut på hjemmesiden.

11.2.2016

Guri Spilhaug

Leder NFRAM