Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Eldre artikler

HOD svarer NFRAM om spesialitet

2. mai 2012

Helse- og omsorgsdepartementet deler NFRAMs vurdering av behovet for å styrke den helsefaglige delen av TSB. Lese hele svaret fra HOD i vedlegget til høyre