Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

2019

Sensommerhilsen

Her kommer nyhetsbrev fra NFRAMs leder, Guri Spilhaug, om NFRAMs visjon og den kommende årsmøtekonferansen i Tromsø.
14. august 2019
guri beskåret