Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for nuklærmedisin og molekylær avbildning

Nyheter

NFNM sesjon på Radiologisk høstmøte 2019

Årets NFNM sesjon på Radiologisk høstmøte fant sted i Festsalen på Ingeniørenes hus, fredag 25.10.19.
31. oktober 2019
Møteleder Boel Johnsen flankert av foredragsholderne Andreas Tulipan og Torjan Haslerud. Foredragsholder Mona Elisabeth Revheim avholdt sitt foredrag fra USA.
Møteleder Boel Johnsen flankert av foredragsholderne Andreas Tulipan og Torjan Haslerud. Foredragsholder Mona Elisabeth Revheim avholdt sitt foredrag fra USA.

Mona-Elisabeth Revheim (OUS) holdt et videooverført foredrag om Peptid- radioterapi-PRRT, Torjan Magne Haslerud (SUS) holdt foredrag om Radioembolisering av levertumores -SIRT og Andreas Tulipan (OUS) holdt foredrag om PSMA-PET og  terapi.  Møteleder var Boel Johnsen (HUS).