Norsk forening for nuklærmedisin og molekylær avbildning

Nyheter

Stort oppmøte på årsmøtet til NFNM 2019!

21. juni 2019
23 leger (inkludert fotograf Mange Aas) møtte opp på årsmøtet til NFNM 2019 ved NSNM i Kristiansand. Det ble avholdt valg til styret i NFNM: S. Nye styremedlemmer: Svetoslava Toneva (Sykehuset i Vestfold) , Ankush Gulati (HUS) (ikke tilstede) og Eivor Hernes (OUS)(ikke tilstede) ble valgt inn.

3 LIS stipend ved årets NSNM

21. juni 2019
Ved årets NSNM 2019 ble det tildelt konferanse og reisestøtte til tre leger i spesialisering som stilte med poster: Berit Steene(UNN, til ve. i bildet), Ida Henriette Henningsen Fosseide (UNN, til hø. i bildet) og Cecilie Bendiksen (St. Olavs hospital). Gratulerer!

Gratulerer til Harald Grut for flott gjennomført disputas – 5. april 2019

11. april 2019
Cand.med. Harald Grut, Avdeling for nukleærmedisin, Oslo Universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin Universitetet i Oslo forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (Ph.d.) 5. april 2019 med tittel: “Imaging Related to Transplantation for Colorectal Liver Metastases”.

Gratulerer til Boel Johnsen for særdeles solid gjennomført disputas – 28. mars 2019

29. mars 2019
Cand.med. Boel Johnsen, Senter for nukleærmedisin/PET ved Haukeland Universitetssykehus og Institutt for medisin ved Universitetet i Bergen forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor (Ph.d.)med tittel: “18F-FDG PET-CT in imaging of children and young adults with Ewing sarcoma in Norway 2005-2012”.

Nyttårshilsen fra styret

02. januar 2019
Godt nytt år! Vi gir deg informasjon om styrets arbeid, referansegrupper, ny spesialiststruktur og kommende kurs og møter.

Kurs for LIS

17. desember 2018
Den 26.-30. november ble det arrangert kurs i strålefysikk, strålebiologi og strålevern for LIS i nukleærmedisin.

LIS-stipend Vårmøtet

17. desember 2018
Nå kan LIS i nukleærmedisin søke om stipend for deltakelse på Vårmøtet som arrangeres i Kristiansand 24.-26. mai.

Nukleærmedisinsk sesjon på Radiologisk høstmøte 2018

30. oktober 2018
NFNM hadde ansvar for formiddagssesjonen i Birkeland/Eyde salen torsdag 25. oktober på Radiologisk Høstmøte.

Thyroideamøte 2019

28. august 2018
Møte om benigne thyroidealidelser i regi av «Norsk Tyreoidea Gruppe» avholdes torsdag 24.januar 2019.

Side 1 av 2