Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for nuklærmedisin og molekylær avbildning

Slik blir du medlem

Hvis du er medlem av Den Norske Legeforening og samtidig spesialist i nukleærmedisin blir du automatisk medlem av Norsk forening for Nukleærmedisin og molekylær avbildning. Du behøver bare å betale fagforeningskontingenten - medlemsskapet i NFNM vil være spesifisert der. Årskontingenten er 200kr.

Hvis du er lege i spesialisering må du melde deg inn i NFNM. Det gjør du via Legeforeningens hjemmesider eller direkte på epost register@legeforeningen.no. Et slikt medlemsskap koster ingenting ekstra for deg.

Ahus Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen