Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for medisinsk genetikk

Om oss

Om foreningen

Kunnskap om genetiske mekanismer som årsak til sykdom vil få stor betydning for en rekke medisinske fagområder. NFMG er en liten forening med ansvar for et stort og spennende felt

Vi håper nettsidene kan være til nytte for våre medlemmer og for andre som er innom. Her er lenker til klinisk genetiske avdelinger, genetiske laboratorier, interessegrupper innen faget, kompetansesentra, og lenker til lover og regler som gjelder for genetiske undersøkelser.

Gi tilbakemelding til vår nettredaktør dersom det er noe du synes bør endres eller fjernes, eller du har informasjon som bør publiseres på sidene.