Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for lungemedisin

Nyheter

Til våre medlemmer

Norsk forening for lungemedisin (NFL) har nå opprettet et Fagutvalg for utdanningskandidater i Lungemedisin: FuL
Aina Akerø, Leder NFL
7. juni 2018

Dette er ihht vedtak fra Dnlf landstyremøte mai-17.

  • Torill Hammerstad er LIS-lege i NFL-styret og er utpekt som FuL-ansvarlig/leder for FuL.
  • FuL har ansvaret for å utnevne LIS-representanten til spesialitetskomiteen når denne er på valg (var tidligere YLF oppgave).
  • FuL sorterer inn under NFL organisatorisk og kostnadsmessig. FuL representerer ikke noe nytt organisasjonsledd men er et fagutvalg. 
  • Mandat og oppgaver er forøvrig ikke spesifisert fra Dnlf men er opp til den enkelte fagmedisinske organisasjon. Rekruttering er et hovedsatsingsområde for NFL, og vi i NFL-styret tenker derfor at det er naturlig å legge rekruttering inn som oppgave for FuL. I forbindelse med nye spesialitetsregler tenker vi også at en viktig oppgave for yngre leger i denne prosessen er å være tydelige stemmer for kvalitet i den nye spesialitetsstrukturen. Mandatet forutsetter at arbeidet skjer i forståelse med NFLs til enhver tid sittende styre, og at oppgavene ikke strider imot Dnlf lover og regler. 
  • Virksomheten til FuL vil hovedsakelig være nettbasert. Det kan være aktuelt for FuL å ha et årlig møte knyttet til NFLs årsmøte. 
  • Budsjett for FuL vil bli behandlet ved NFLs årsmøte 2018.

For at vi raskt og enkelt skal få en oversikt over aktuelle LIS, så ber vi om at alle utdanningskandidater i lungemedisin sender mail til sekretar@lunge.no hvor dere spesifiserer om dere kunne tenke dere å være med i FuL.