Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for lungemedisin

Nyheter

NFL presenterer veileder for alvorlig astma

07. november 2019
Norsk forening for lungemedisin har gleden av å presentere "Praktisk veileder for alvorlig astma hos voksne.

Invitasjon til å nominere kandidater til Kong Olav Vs kreftforeningspris 2020

30. oktober 2019
Legeforeningen har mottatt invitasjon til å nominere kandidater til Kong Olav Vs kreftforeningspris 2020.

Norsk forening for lungemedisin gjør kloke valg!

22. oktober 2019
Gjør kloke valg kampanjen oppfordrer helsepersonell og pasienter til en samtale om problemene knyttet til overdiagnostikk og overbehandling. For mange undersøkelser og behandlinger er ikke bare unødvendig, det kan i verste fall være skadelig. Mer er ikke alltid bedre!

Høstmøte 2019

21. oktober 2019

Arbeidsgruppe for obligatorisk etterutdanning i lungemedisin

13. september 2019
Vi er glade for å ha fått med oss et sterkt team av kolleger med ulik bakgrunn og kompetanse til arbeidsgruppen for obligatorisk etterutdanning i lungemedisin.

Trening som medisin

09. september 2019
Kompetansetjenesten Trening som Medisin har eksistert siden 2016 for å bidra til økt kompetansespredning og kompetanseoppbygging blant helsepersonell som møter pasienter med hjertesykdom, hjertesvikt, perifer karsykdom og kols.

Reisestipend for FUL til årets høstmøte på Grand Hotel

09. september 2019
Fagutvalget for utdanningskandidater i lungemedisin (FUL) har gleden av å utlyse to reisestipend til Norsk forening for lungemedisins Høstmøte som avholdes på Grand Hotell i Oslo 8-9.11.2019!

Nordisk arbeidsgruppe for hjemme-NIV hos kols-pasienter

09. september 2019
Det ble ved Nordisk lungekongress i Tallin 2019 tatt initiativ til å danne en nordisk arbeidsgruppe for hjemme-NIV hos kols-pasienter. Arbeidsgruppen vil møtes under ERS Madrid 2019, og ønsker alle interesserte velkommen!

Ung og syk av yrket

06. september 2019

Side 1 av 3