Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for geriatri

Undervisning

Fjernundervisning i geriatri

Fjernundervisning i geriatri (GerIT) er et tilbud til alle som jobber med geriatri. Den viktigste målgruppen er sykehus med geriatrisk virksomhet siden GerIT er en obligatorisk del av utdanningen for leger i spesialisering i geriatri. Men alle med interesse for geriatri er velkommen til å delta på undervisningen.

Møtene finner sted tirsdager kl 1430 - 1530 i uker med like nummer. Alle deltakerne kobles sammen i et telefonmøte og ser samtidig på lysbildene på sine respektive datamaskiner.

De enkelte enhetene må nå selv ringe opp. Møtet starter presis kl 14.30, så dere må ringe opp 5-10 min før for å være klar ved møtestart. Telefonnummeret er 80088860. For å komme inn i møtet må du taste en PIN-kode. For GerIT er PIN-koden 438965#. GerIT er gratis og påmelding skjer til Leiv Otto Watne på epost l.o.watne@gmail.com.

Sykehus som har vært med før regnes som påmeldt hvis de ikke aktivt melder seg av! Husk å gi beskjed dersom dere endrer kontaktperson eller e-post adresse. 

Forut for undervisningen må alle deltakerne kopiere den aktuelle PowerPoint-filen over til sin egen PC. Under selve undervisningen må du ha en PC med PowerPoint og en høyttalende telefon, eventuelt fremviser dersom dere er mange.

Presentasjonene blir lagt ut når de er klare, vanligvis 1-2 dager før selve foredraget. Fram til da vil linkene ikke fungere. 

Fjernundervisning i geriatri - plan for undervisningsmøtene fremover

3. sept. PET-undersøkelser ved demens. Rannveig Sakshaug Eldholm. St. Olav.

17. sept. Er det evidens for å bruke Geriatrisk vurdering (GA) ved kreftbehandling hos gamle? Nina Ommundsen, OUS - Ullevål

1. okt Trøbbel i de gamle vannveier, Renate Pettersen, Lovisenberg

15.okt Multisykeliget. Foredragsholder: Anette Hylen Ranhoff, Diakonhjemmet sykehus. 

29.okt Legemiddelgjennomganger hos eldre er (livs)viktig og effektivt: resultat fra nylig gjennomført RCT. Rita Romskaug lege/PhD-student geriatrisk avdeling, OUS - Ullevål.

12. nov Arendal MCI og kognitiv trening v. psykologspesialist Marianne Møretrø Flak

26.nov Falls in Hospital v/ Cathrine de Groot og Ahmad Al-Fattal, Sykehuset Telemark – Skien

10.des Sansesvikt. Kristin Hamre, AHUS

Presentasjoner fra tidligere undervisningsmøter: