Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi

Aktuelt

Tverrfaglig symposium OUS 7. februar 2020

07. november 2019
Hold av datoen: 7. februar. Det blir arrangert tverrfaglig symposium med fokus på cancer thyreoidea og molekylærbiologiske aspekter samt hyperparathyreoidisme. Det blir forespurt foredragsholdere fra utlandet samt fra alle fire Regionsykehusene. Detaljert program kommer senere.

Utvidet søknadsfrist på reisestipend

07. november 2019
Vi fikk i år ingen søknader på reisestipend 2020 som var utlyst i vår. Generalforsamlingen ønsket at avsatte penger til dette formålet skal brukes til reisestipendsøknader i år. Vi forlenger derfor søknadsfristen til 01.12.19.

Reisestipend for bryst- og endokrinkirurger 2020

29. mai 2019
Stipend kan søkes både av leger i utdanning og godkjente spesialister som er medlem i Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi.

Høstmøtet 2018

19. desember 2018
Se flere bilder fra Høstmøtet i vedlegget

Prisvinnere Høstmøtet 2018

19. desember 2018

Nytt æresmedlem

19. desember 2018
Turid Aas ble på høstmøtet utnevnt til æresmedlem av Norsk Forening for Bryst- og Endokrinkirurgi.

Høstmøtet 2018

11. september 2018
Kjære medlemmer! Høsten har kommet og med den tid for Kirurgisk høstmøte.

Reisestipend 2019

22. mars 2018
Nå er det utlyst reisestipend fra NFBE for 2019

Rapport fra Lund 2017

31. mars 2017
Anette Heie mottok reisestipend fra NFBE og har besøkt Skånes Universitetssjukhus for å se på robotassistert adrenalectomi. Rapport fra oppholdet vedlagt.