Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi

2019

Tverrfaglig symposium OUS 7. februar 2020

Hold av datoen: 7. februar. Det blir arrangert tverrfaglig symposium med fokus på cancer thyreoidea og molekylærbiologiske aspekter samt hyperparathyreoidisme. Det blir forespurt foredragsholdere fra utlandet samt fra alle fire Regionsykehusene. Detaljert program kommer senere.
7. november 2019

Sted: Store auditorium Radumhospitalet. Symposiet gjennomføres med økonomisk støtte fra Radiumhospitalets legater for forskning, det blir ingen kursavgift.