Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk cardiologisk selskap

Hjerteforum

Hjerteforum er nå inne i sin 31. årgang som et talerør for Norsk Cardiologisk Selskap og et kontaktorgan mellom selskapets medlemmer.
21. mai 2019