Norsk cardiologisk selskap

Hjerteforum

Hjerteforum er nå inne i sin 31. årgang som et talerør for Norsk Cardiologisk Selskap og et kontaktorgan mellom selskapets medlemmer.
21. mai 2019