Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk cardiologisk selskap

Hjerteforum

2014

5. juni 2019

Hjerteforum nr 4 - 2014

Hjerteforum nr 3 - 2014

Hjerteforum nr. 2 -2014

Hjerteforum nr 1-2014