Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk cardiologisk selskap

Norsk cardiologisk selskap(NCS)

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer.

Formålet er å samle norske leger og forskere med interesse for kardiologi til arbeide for å fremme faget i Norge. Dette skal skje blant annet ved å holde møter med vitenskapelig program, ved å støtte kardiologisk forskning og ved undervisning for leger og annet helsepersonell. Foreningen skal også ivareta kardiologenes faglige interesser.

Anatomisk svart hvitt illustrasjon av et menneskehjerte. Illustrasjon fra Istockphoto.com Credit:andipantz