Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk cardiologisk selskap

Arbeidsgrupper

AG Hjerterytmer

Velkommen til arbeidsgruppen for hjerterytmer. Her finner du informasjon til fagerpersoner om behandling av hjerterytmeforstyrrelser i Norge.
9. mai 2019
Hjerterytme. Foto: colourbox.com
Hjerterytme. Illustrasjon colourbox.com