Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Den norske patologforening

Overnasjonalt samarbeid

International Academy of Pathology IAP

21. februar 2019

 International Academy of Pathology IAP logo

The Norwegian division of IAP is closely integrated in the activities of the Norwegian Society of Pathology (DNP). All members of DNP are automatically members of IAP. Non-medical members may apply for associate membership in IAP through DNP.

  • The Norwegian Divison of IAP, historical background
  • Yearly Reports
  • Norwegian member of the International Council of IAP

IAP-medlemskapet:
DNP-medlemmer er kollektiv innmeldt i IAP og har rett til redusert deltageravgift på alle IAP og USCAP-møter, samt subsidiert abonnement på Laboratory Investigation of Modern Pathology.

Ikke-leger kan søke om assosiert medlemskap i  DNP for medlemskap i IAP-Norwegian Division.