Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Den norske patologforening

Om oss

Den norske patologforening er en del av legeforeningen og har rundt 300 medlemmer, som alle er leger. I tillegg kommer en mindre gruppe assosierte medlemmer fra andre yrkesgrupper (veterinærer, tannleger). Foreningen ble stiftet i 1923.
21. februar 2019

Patologer er legespesialister med spesiell kompetanse i sykelige forandringer i celler og vev.  Patologene er ansvarlige for alle diagnoser på celle- og vevspøver og har således en sentral rolle i pasientbehandlingen.

Faget beskjeftiger seg med sykdommenes årsak, mekanismer (patogenese) og forandringer av struktur og funksjoner i organer, vev og celler under sykdom. Patologenes viktigste diagnostiske verktøy er mikroskopet, men en rekke andre metoder benyttes også i moderne patologiavdelinger.

Her kan du lese mer om patologenes arbeidsmetoder eller DNP som organisasjon.Styret

Profilbilde
Leder
Randen, Ulla
Profilbilde
Nestleder
Bie, Rolf Bruun
Profilbilde
Medlem
Al-Shibli, Khalid Ibrahim
Profilbilde
Medlem
Andersland, Marie Songstad
Profilbilde
Medlem
Lobmaier, Ingvild Victoria Koren
Profilbilde
Medlem
Mangrud, Ok Målfrid
Profilbilde
Varamedlem
Ramnefjell, Maria Paula