Den norske patologforening

Om oss

Komiteer og utvalg

Valgte organer, utvalg mm
21. februar 2019


Spesialitetskomite

Profilbilde
LIS-medlem
Aly, Walid Mohamed Tawfik Saber
Profilbilde
LIS-varamedlem
Schwienbacher, Ruth
Profilbilde
Leder
Lilleng, Rune
Profilbilde
Medlem
Braun, Runa
Profilbilde
Medlem
Stefansson, Ingunn Marie
Profilbilde
Medlem
Villumsen, Anne Lise
Profilbilde
Varamedlem
Maurseth, Ramona Kathrin Johansen

Kurs og utdanningsutvalg

 • Rolf Bruun Bie, leder (fra styret)
  Sørlandet sykehus
  rolf.bruun.bie@sshf.no
 • Invild Lobmaier, kasserer (fra styret)
  Oslo Universitetssykehus
 • Rune Lilleng (fra spesialitetskomiteen)
  Oslo Universitetssykehus
 • Tor Vikan Rise, LIS-representant
  St.Olavs hospital
 •  Hege Sætran, overlege
   Haukeland sykehus
 •  Joanna Ågren, LIS
   Oslo Universitetssykehus
   

IAP, International association of pathology. Norwegian branch.

 • Ulla Randen, president
  Akershus university hospital,
  ulla.randen@ahus.no
 • Marie Sognstad Andersland, secretary
  Haukeland University Hospital
 • Ingvild Lobmaier, treasurer
  Oslo University Hospital
   

Valgkomité  

 • Lars Akslen                         
   Haukeland Universitetssykehus
  lars.akslen@gades.uib.no 
 • Elin Mortensen
  Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
 • Ulrica Axcrona
  Oslo Universitetssykehus
   

Forskningsutvalg.

 • Elisabeth Wik , leder                          
  Haukeland universitetssykehus
  elisabeth.wik@helse-bergen.no
 • Hege Russnes
  Oslo Universitetssykehus
 • Sonja E Steigen
  Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
 • Sverre H. Torp
  St. Olavs hospital, Trondheim 

Kvalitetsutvalg

 • Målfrid Ok Mangrud, leder 
  Sykehuset Innlandet, Lillehammer
  Ok.Malfrid.Mangrud@sykehuset-innlandet.no
 • Henrik Sahlin Pettersen
  St. Olavs hospital, Trondheim
 • Ulla Randen
  Akershus universitetssykehus Ahus
 • Sven Håland
  Stavanger universitetssjukehus
 • Vidar Isaksen
  Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
   

Nettansvarlig

Norsk APMIS-redaktør

 • Anna Bofin                             
  St. Olavs Hospital, Trondheim       
   

European Board of Pathology og UEMS

 • Ingunn Stefansson, fra DNLF         
  Haukeland universitetssykehus, Bergen                      
   

European Group for Molecular Pathology (i regi av European Society of Pathology ESP) 

 • Hege Russnes                      
  Oslo Universitetssykehus                              
   

Faglig råd for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

 • Yin Chen                                     
  Oslo Universitetssykehus                                
   

Nasjonal rådgivningsgruppe i mammografiprogrammet

 • Jon Lømo                            
  Oslo Universitetssykehus   
   

Mammografiprogrammets patologigruppe

 • Jon Lømo
  Oslo Universitetssykehus
 • Ying Chen
  Oslo Universitetssykehus
 • Lars A. Akslen
  Haukeland Universitetssykehus, Bergen
 • Marianne Brekke
  St.Olavs hospital, Trondheim
 • Elin Mortensen
  Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
   

Representant Norsk Brystkreftregister

 • Lars A. Akslen                             
  Haukeland Universitetssykehus, Bergen       
   

Representant Gynekologisk kreftregister

 • Ben Davidson                          
  Oslo universitetssykehus                   
   

Representant Norsk nyrebiopsiregister

 • Harald Aarset
  St. Olavs hospital, Trondheim                                     
   

Representant NordiQC

 • Jan Klos
  Stavanger Universitetsykehus                       

Mandat og retningslinjer for utvalg mm