Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Den norske patologforening

For obduksjonsteknikere

Sertifisering

Norske Medisinfaglige teknikere (NMT) og DNP samarbeider om en sertifiseringsordning for obduksjonsteknikere.De første sertifiseringene fant sted høsten 2014.
30. mars 2014

Sertifiseringen vil være gyldig for 5 år av gangen og kreve minimum 2 års arbeid i patologi, minimumskrav til arbeidsmengde, 10 vekttall i anatomi/fysiologi og et sertifiseringskurs. Overgangsordninger for de som har vært lenge i faget er planlagt.
Resertifisering vil bl.a. kreve deltakelse i kurs/kongresser og/eller hospitering.

Faggruppe obduksjon i DNP vil sammen med NMT tjene som sertifiseringsorgan.

Detaljer om sertifiseringen, påmeldingsskjema osv. finner du på hjemmesiden til NMT.

Flere detaljer fås ved henvendelse til  Lars.Tomas.Lien@sykehuset-innlandet.no