Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Den norske patologforening

Obduksjon

For obduksjonsteknikere

27. oktober 2013

Her finner du stoff som er aktuelt for obduksjonsteknikere:

* Attest til begravelsesbyrå/NAV om gjennomført obduksjon: mal kan lastes ned til høyre.

  • Om sertifisering
  • Lenker til aktuelle nordiske nettsteder finner du her.
    Andre nyttige lenker:
    Association of Anatomical Pathology Technology
  • Caput et Corpus, medlemsbladet til NMT med mye aktuelt stoff: pdf kan lastes ned til høyre