Spesialistutdanning

Spesialitetsrådet

Spesialitetsrådet er rådgivende organ for Legeforeningens sentralstyre i spørsmål som gjelder legers videre- og etterutdanning.

Rådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alle forhold av betydning for videre- og etterutdanning av spesialister, og oppnevnes av sentralstyret.

Spesialitetsrådets meldemmer

profilbilde
Leder
Einar Klæboe Kristoffersen
Arbeidssted: Haukeland universitetssykehus
profilbilde
Nestleder
Kathinka Meirik
Arbeidssted: Helse Nord-Trøndelag HF
profilbilde
Medlem
Sverre Olaus Harbo
Arbeidssted: Helsedirektoratet
profilbilde
Medlem
Christer Mjåset
Arbeidssted: Klinikk for kirurgi og nevrofag - OUS
profilbilde
Medlem
Tone Skeie-Jensen
Arbeidssted: Kvinne- og barneklinikken - OUS
profilbilde
Medlem
Svein Rotevatn
Arbeidssted: Haukeland universitetssykehus
profilbilde
Medlem
Erik Solligård
Arbeidssted: St. Olavs Hospital
profilbilde
Medlem
Øivind Irtun
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk
profilbilde
Medlem
Hans Høvik
Arbeidssted: Dalen legesenter DA
profilbilde
Medlem
Inger Sofie Samdal Vik
profilbilde
Medlem
Heidi Merete Rudi
Arbeidssted: Statens Helsetilsyn
profilbilde
Medlem
Tom Birger Glomsaker
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF
profilbilde
Medlem
Terje Andreas Osnes
Arbeidssted: Klinikk for kirurgi og nevrofag - OUS
profilbilde
Medlem
Eyvind Rødahl
Arbeidssted: Universitetene