Spesialistutdanning

LIS2/LIS3

Spesialistforskriften ble vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet 8. desember 2016. Forskriften trådte i kraft for utdanningens første del 1. mars 2017. Forskriften for utdanningens andre og tredje del tråde i kraft 1. mars 2019. I ny ordning er oppnådde læringsmål grunnlaget for spesialistgodkjenning.

Læringsmål er hva en lege skal forstå, kunne eller være i stand til å utføre. Utdanningstiden må være på minst seks og et halvt år.

Spesialistutdanningen i ny struktur består av to eller tre deler, avhengig av hvilken spesialitet man velger:

  • For kirurgiske og indremedisinske fag vil spesialistutdanningen bestå av LIS1/del 1, LIS2/del 2 og LIS3/del 3.
  • For øvrige spesialiteter vil spesialistutdanningen bestå av LIS1/del 1 og LIS3/del 3.