LIS1

Evaluering

Det har jevnlig blitt gjennomført evaluering av turnustjenesten med vekt på bredde, helhet, mengde, veiledning og supervisjon. De nasjonale evalueringene fra 2008 og 2007 kan fremskaffes ved forespørsel. Last ned turnusrapportene under.