Spesialistutdanning

Godkjente utdanningsvirksomheter

Spesialistutdanningen skal i hovedsak gjennomføres ved en godkjent utdanningsvirksomhet.

Det er utdanningsvirksomheten som har ansvaret for utdanningsplaner, supervisjon, veiledning, vurdering av oppnådde læringsmål, osv.

Utdanningsvirksomheter godkjennes av Helsedirektoratet etter søknad. Legeforeningens spesialitetskomiteer skal gi faglige råd i godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomhetene. Informasjon om søknadsprosess vil bli oppdatert fortløpende.