Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Godkjente utdanningsinstitusjoner

Retningslinjer for fleksibel undervisning

Vedtatt av spesialitetsrådet 1. oktober 1999

Generelt om fjernundervisning og ekstern undervisning

 • Minst halvparten av undervisningstimene skal gis av assistentlege
 • Undervisningsprogrammet skal gjøres kjent i god tid før undervisningen starter
 • Undervisningen skal over en periode på 2 år dekke minst 50 % av de sentrale kravene til spesialiteten. Det vil si at undervisningen på avdelingen/seksjonen og fjernundervisningen/ekstern undervisning må ses i en helhet.


Fjernundervisning

 • Minimum 1 undervisningstime per uke i spesialiteten må gjennomføres på den enkelte avdeling/seksjon
 • Inntil 50 % av den teoretiske internundervisningen kan erstattes av fjernundervisning
 • Det må avsettes tid til diskusjon etter undervisningen
 • Undervisningen må være tilgjengelig for alle avdelingens/seksjonens leger


Ekstern undervisning i samarbeid mellom sykehus

 • Minimum 1 undervisningstime per uke i spesialiteten må gjennomføres på den enkelte avdeling/seksjon
 • Inntil 50 % av den teoretiske internundervisningen kan erstattes av ekstern undervisning i samarbeid mellom sykehus
 • Den eksterne undervisningen skal inngå i tjenesteplanene og arbeidsgiver skal dekke reiseutgiftene
 • Ekstern undervisningen må vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra blant annet regelmessighet og volum i assistentlegenes tilstedeværelse og det pedagogiske opplegget
 • Ordningen anbefales som en prøveordning for 2 år etterfulgt av evaluering fra spesialitetskomiteen i de spesialiteter ordningen gjelder