Spesialistutdanning

Godkjente spesialister

Denne siden gjelder navnelister for godkjente spesialister.
8. AUGUST 2018

Dersom du er ute etter statistikk om godkjente spesialister, finner du dette under legestatistikk.

Oversikt over godkjente spesialister, oppdatert med data fra Legeforeningens legeregister etter synkronisering mot Helsepersonellregisteret, noen ganger med litt forsinkelse (se nedenfor). Gyldig status for spesialistgodkjenningen for den enkelte lege/spesialist bør alltid sjekkes mot oppslag i Helsepersonellregisteret. Dersom du savner en godkjent spesialist på våre lister (f.eks. deg selv), er det fint hvis du sjekker status for spesialistgodkjenningen der før du kontakter Legeforeningen.

Legeforeningens register synkroniseres mot Helsepersonellregisteret hver natt, men denne listen er avhengig av manuell oppdatering. Når det gjelder nye leger som har fått autorisasjon i de nærmeste ukene før spesialistgodkjenning, kan disse mangle på listene i noen uker fordi disse må legges inn 'manuelt' i Legeforeningens register. Det kan derfor være flere ulike grunner til at ikke alle vil finnes på listene her umiddelbart etter spesialistgodkjenning. Men i de aller fleste tilfellene vil man stå på listene her innen et par uker etter spesialistgodkjenning, og som oftest raskere enn dette.

Listene omfatter også spesialister som ikke er medlemmer av Legeforeningen.

Vi mottar gjerne tilbakemeldinger om evt feil og mangler på listene!

Dersom du ser etter en privatpraktiserende avtalespesialist, kan vi ikke utlevere dette fra Legeforeningens side, men vi har funnet oversikter over dette (samt psykologer) på nettsidene til Helse Sør-Øst , nettsidene til Helse Vest , nettsidene til Helse Midt-Norge og nettsidene til Helse Nord.

Listene omfatter også spesialister som ikke er medlemmer av Legeforeningen.

Listene skal være i samsvar med spesialistgodkjenningene som er registrert i Helsepersonellregisteret. Siden 1. januar 2015 har vi fulgt samme praksis som i Helsepersonellregisteret, hvor spesialistgodkjenningen anses som utgått når autorisasjonen er utgått ved fylte 80 år, med mindre man fortsatt har autorisasjon eller lisens som lege. Disse er derfor nå tatt bort fra listene fordi dette er utgåtte godkjenninger. Dersom du av en eller annen grunn ikke står på listene, men har gyldig spesialistgodkjenning, ta kontakt med oss så vi kan få deg tilbake igjen på listene! Men sjekk først i Helsepersonellregisteret om også spesialistgodkjenningen står som godkjent etter fylte 80 år. Det er ikke nok at bare autorisasjon eller lisens er blitt fornyet, selve spesialistgodkjenningen må også stå registrert i Helsepersonellregisteret som fornyet, for å stå på listen.

Fra og med 1. oktober 2011 har det vært Helsedirektoratet som godkjenner spesialister.

Listene omfatter også spesialister som ikke er medlemmer av Legeforeningen. Et flertall av ikke-medlemmene befinner seg i utlandet, eller står i vårt register med ukjent adresse (og befinner seg da i de fleste tilfeller sannsynligvis i utlandet).

Spesialistgodkjenningen forutsetter gyldig autorisasjon eller fagområdelisens og omfatter ikke leger som er fylt 80 år (med mindre disse ikke har fått innvilget midlertidig lisens med fortsatt gyldighet for spesialistgodkjenningen). 

Leger som ikke lenger har gyldig autorisasjon kan unntaksvis forekomme på listene inntil neste oppdatering. Dersom legens HPR-nr (ID-nr i helsepersonellregisteret), evt fødelsdato og etternavn, er kjent, bør både autorisasjonsstatus (med datoer) og spesialistgodkjenninger (med dato for godkjenning) sjekkes i Helsepersonellregisteret.

Legeforeningen kan selvsagt ikke ta noe juridisk ansvar for evt. feil og mangler på listene, blant annet av grunner som er anført på denne siden og andre feil som kan oppstå.