Utdanning
TEMA

Spesialistutdanning

Gjeldende ordning (t.o.m. 28. februar 2019)

Ny Spesialistforskrift ble vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet 8. desember 2016. Gjeldende ordning for spesialistutdanningen er gyldig frem til ny spesialistforskrift trer i kraft 1. mars 2019 for utdanningens andre og tredje del.
Leger - Illustrasjonsbilde

Lege i spesialisering (LIS) som har mindre enn tre år igjen av spesialistutdanningen per 1. mars 2019, kan søke om spesialistgodkjenning etter gjeldende ordning frem til 1. mars 2022. Øvrige LIS skal følge ny spesialitetsstruktur.