Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Kurs

Ansvarlige for kursoversikten

Den norske legeforening
Akersgt. 2, Postboks 1152 Sentrum, 0107 OSLO.
14. august 2019

Kontaktpersoner i sekretariatet:
Konsulent Elin Stangeland
E-post: elin.stangeland@legeforeningen.no

Telefon: 41 70 11 25

Kurs Oslo
Konsulent Gunn Bjørnerud og Marina Myrdam

E-post: kurs.oslo@legeforeningen.no

Telefon 41 70 11 47/41 70 11 53

Utdanningssjef 
Medisinsk fagavdeling, enhet for drift av utdanning
Fagsjef Merete Dahl: merete.dahl@legeforeningen.no