Kurs

Ansvar for kursutdanningen i spesialitetene

De fire koordinatorkontorene har fordelt ansvaret for kursutdanningen i spesialitetene mellom seg som følger:

Oslo

 • Allmennmedisin - grunnkurs i helseregion Sør-Øst
 • Barne- og ungdomspsykiatri  
 • Indremedisin
  • Blodsykdommer
  • Endokrinologi
  • Fordøyelsessykdommer
  • Geriatri
  • Hjertesykdommer
  • Infeksjonssykdommer
  • Lungesykdommer
  • Nyresykdommer
 • Medisinsk genetikk
 • Nukleærmedisin

 

Bergen

 • Allmennmedisin - grunnkurs i helseregion Vest
 • Generell kirurgi
  • Barnekirurgi
  • Bryst- og endokrinkirurgi
  • Gastroenterologisk kirurgi
  • Karkirurgi
  • Thoraxkirurgi
  • Urologi
 • Kjevekirurgi og munnhulesykdommer
 • Nevrokirurgi
 • Ortopedisk kirurgi
 • Plastikkirurgi

 

Trondheim

 • Allmennmedisin - grunnkurs i helseregion Midt-Norge og overordnet ansvar
 • Barnesykdommer
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Immunologi og transfusjonsmedisin
 • Fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Medisinsk biokjemi
 • Klinisk farmakologi
 • Medisinsk mikrobiologi
 • Psykiatri
 • Samfunnsmedisin
 • Øre-nese-halssykdommer
 • Øyesykdommer


Tromsø

 • Allmennmedisin - grunnkurs i helseregion Nord-Norge
 • Anestesiologi
 • Arbeidsmedisin
 • Hud- og veneriske sykdommer
 • Onkologi
 • Patologi
 • Radiologi
 • Klinisk nevrofysiologi
 • Nevrologi
 • Revmatologi