Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Kurs

Akkreditering av kurs på europeisk nivå

Til kursarrangører av kurs som er godkjent tellende i legers videre- og etterutdanning i Norge.

Underlagt UEMS, styrt av UEMS Management Council, er det etablert fra 1. januar 2000 et råd for godkjenning av videre- og etterutdanningsaktiviteter, European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME).

Formålet med dette rådet er å arbeide for en harmonisering og forbedring av kvaliteten i spesialisthelsetjenesten i Europa, forbedre kvaliteten av CME og bedre tilgjengeligheten til CME for medisinske spesialister i Europa, og utvikle muligheten for å kunne overføre godkjenning av CME-aktiviteter av høy kvalitet til systemene i andre land.

Kurs som ønskes godkjent registreres inn på følgende web-adresse: via www.eaccme.eu.