Utdanning
TEMA

Kurs

Legeforeningens kurskoordinatorkontor administrerer obligatoriske og valgfrie kurs for legers videre- og etterutdanning. 1. mars 2019 trer ny spesialistutdanning for del2 og del3 i kraft, da overtar Regionalt utdanningssenter ved hvert av de 4 regionale helseforetakene det administrative kursansvaret for spesialistutdanning innen sykehusspesialitetene.
Leger - Illustrasjonsbilde

Kursinformasjon for Lege i Spesialisering (LIS)

For spørsmål angående kurs vennligst ta kontakt med Den norske legeforening på legeforeningen@legeforeningen.no, eller ring telefonnummer 23 10 90 00.

Gjeldende spesialistregler for alle spesialiteter, inkludert krav til kursutdanning, ligger på Helsedirektoratets nettsider. 

Kursinformasjon for spesialister

For etterutdanning kan det godkjennes internasjonalt etablerte og anerkjente forhåndsvurderte kongresser m.v. Dette er normalt faste, periodiske arrangementer, arrangert av internasjonale legeorganisasjoner hvor Norge er representert.

Normalt godkjennes kurs i andre europeiske land bare når kursene er akkreditert av EACCME.

Informasjon til kursarrangører

Koordinering av kursvirksomhet i legers spesialist- og etterutdanning administreres av Legeforeningens koordinatorkontor.  Kontoret bistår med annonsering i Kurskatalogen .


Kontaktinformasjon
Epost:

Telefon: 23 10 90 00

Oversikt over framtidige obligatoriske kurs finnes her.

Etter avsluttet universitetskurs

Etter avsluttet kurs sender kursarrangør kursrapport, honorarskjemaer og regninger i henhold til avtale.

Planlegging av kurs for spesialitetene utenfor sykehus

Koordinatorkontoret  bistår med råd og veiledning om kursplanlegging for spesialitetene utenfor sykehus.             

Retningslinjer for Legeforeningens lokale kurskomiteer

Annonsering

Godkjente kurs annonseres rutinemessig i Kursoversikten.