Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Kompetanseområder

Smertemedisin

Langvarige smerter er et utbredt helseproblem. I flere norske epidemiologiske studier rapporterer 25 - 30 % av den voksne befolkningen at de har langvarige smerter. Langvarige smerter er sterkt assosiert med redusert arbeidsfunksjon, og er i dag den hyppigste årsaken til langtidssykefravær og uførhet i Norge. Økt kunnskap og kompetanse innen smertemedisin er således ønskelig over alt i helsetjenesten.

Fagområdet langvarige smerter angår de aller fleste medisinske spesialiteter og bygger på kunnskap fra mange områder. Utdanningen er derfor lagt opp til en felles grunnleggende kjerne av kunnskap og med stor valgfrihet med hensyn til spesialkompetanse og ulike måter å tilegne seg praktisk erfaring.  Det legges stor vekt på både på tverrmedisinsk og tverrfaglig tilnærming.