Alders- og sykehjemsmedisin

Godkjente i kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin

Oppdatert per 21.9. 2018
19.06.2018 er dato for siste registrerte godkjenning


Listen omfatter totalt 32 godkjenninger, hvorav 8 godkjente i 2013, 19 godkjente i 2014, 2 godkjente i 2016, 1 godkjent i 2017 og 2 godkjente så langt i 2018, den hittil siste er godkjent per 19. juni 2018.

De 32 godkjente i kompetanseområdet har totalt 37 spesialistgodkjenninger, hvorav 21 godkjente spesialister i  allmennmedisin, 3 i indremedisin, 3 i fysikalsk medisin og rehabilitering, 3 i anestesiologi og 2 i samfunnsmedisin, ellers har de én spesialistgodkjenning i hver av ytterligere fem spesialiteter.

 

Kompetanseområde Alders- og sykehjemsmedisin

Aune, Anne

Austbø, Ingvil Kleven
Bollig, Georg
Enoksen, Kjellaug
Ester, Anette
Fiske, Mari
Fosse, Anette
Geelmuyden, Ivan Alexander
Hannisdal, Gunvor
Heald, Margaret Anne
Huseby, Astrid Elisabeth Bettum
Husebø, Bettina Elisabeth F.S.
Huurnink, Aart
Jovanovic-Secic, Mira
Kielland, Geir
Lichtwarck, Bjørn
Lyngmo, Inga M.
Myhre, Jan
Nitter, Wenche Hilde
Olsson, Svein-Jørund
Ore, Stephan
Sanaker, Harald
Sletvold, Bjørn
Storaker, Anne-Marit
Strandberg, Guro Åshild Grimstad
Sudkamp, Stephan
Söderholm, Eva Freysdotter
Thorsen, Anna Maja Holm
Vangsnes, Kari
Vegstein, Iwona
Vossius, Corinna Elisabeth
Åmdal, Gerd Torbjørg