Utdanning

Godkjente psykoterapiveiledere

Oversikt over godkjente psykoterapiveiledere per 8. juli 2019

Innen barne- og ungdomspsykiatri finnes det én type godkjenning som psykoterapiveileder siden 1989. Innen psykiatri fantes det tidligere én type godkjenning som psykoterapiveileder, mens det siden 2005 finnes tre forskjellige typer godkjenninger. Den opprinnelige godkjenningsordningen for psykoterapiveiledere i psykiatri er siden 2005 benevnt som psykodynamisk psykoterapi, mens de to helt nye godkjenningsordningene siden 2005 er gruppepsykoterapi og kognitiv psykoterapi.

Merk at listene kan inkludere leger som ikke lenger har gyldig autorisasjon/lisens som lege. Dersom legens fødselsdato og etternavn, eller HPR-nr (ID-nr i helsepersonellregisteret), er kjent, bør både autorisasjonsstatus (med datoer) og spesialistgodkjenninger (med dato for godkjenning) sjekkes her.

Her finner du en historisk oversikt over antallet godkjente psykoterapiveiledere hvert år.