Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Legen som arbeidsgiver

Sentrale forhold ved arbeidsgivers plikter

Arbeidsmiljøloven er den sentrale loven som regulerer rettigheter og plikteri arbeidslivet, og arbeidsgiver er forpliktet til å sørge for at bestemmelser gitt i loven eller i medhold av loven overholdes.
22. mars 2019

Nedenfor behandles noen av de mest sentrale forholdene ved rollen som arbeidsgiver og de plikter man har etter loven. Særlig når det gjelder oppsigelse eller avskjed gjelder en rekke formelle regler som må følges. Dersom oppsigelse eller avskjed vurderes, anbefaler vi at sekretariatet eller ekstern advokat kontaktes før beslutning om oppsigelse eller avskjed tas.