Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Ledelse

Legen som arbeidsgiver

Leger som driver egen virksomhet og som har ansatt legesekretærer eller annet helsepersonell, vil etter arbeidsmiljøloven være arbeidsgiver.
22. mars 2019

Arbeidsgiveransvaret kommer i tillegg til den rolle legen har som helsepersonell, og er både interessant og utfordrende. På disse sidene ligger en del informasjon som kan være til nytte for utøvelsen av rollen som arbeidsgiver. For bistand ut over den informasjon som ligger her, kan Legeforeningen ved avdeling for Jus og Arbeidsliv kontaktes.