Skjema

ID-kort

Leger med godkjent autorisasjon (ikke midlertidig) kan bestille ID-kort for leger og legene må være medlem for å få ID-kort.
17. AUGUST 2018

Ferdig utfylt søknad vedlagt bilde og kopi av norsk autorisasjonsbevis sendes: Den norske legeforening, ID-kort, Postboks 1152 Sentrum, 0107 OSLO.

ID-kortet koster kr 300,- og sendes ca. to til fire uker etter mottatt søknad.