Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Bestilling publikasjoner

Rapporter og brosjyrer

Bestill rapporter og brosjyrer fra Legeforeningen

Skriv inn antall eksemplar i bestillingsskjemaet nedenfor. Faktura blir ettersendt bestillingen. Det er lenker til nettversjoner der dette finnes. 

Spørsmål? Kontakt posten@legeforeningen.no 

 

Bestilling av rapporter og brosjyrer fra Legeforeningen